1 May 2013

123 przygoda LO

Zapraszam na blog Diabelskiego Młyna.
Dziś ruszyło wyzwanie tematyczne, 
w którym głównym tematem jest MAPA.

Na moim LO literki to fragmenty mapy:)Zgłaszam LO na wyzwanie MAPY na stronie przyklej to!
Co z te­go, że masz mapę przed ocza­mi, sko­ro nie widzisz nic oprócz niej...
By zo­baczyć więcej i zna­leźć drogę pot­rze­ba dystansu...

Miłej majówki
Teo

1 comment:

Będzie mi niezmiernie miło przeczytać coś od Ciebie :):)
It would be great to see your comments :-)

D Z I Ę K U J Ę / T H A N K S :)